Vi markerer verdensdagen for psykisk helse

Elevene i Psykologi 2 har vært på besøk rundt i Vg1 klassene for å rette oppmerksomheten på dette viktige arbeidet.

  

Temaet i 2020 er "spør mer"

Hvordan kan vi bidra til bedre psykisk helse?
Vi kan bry oss om hverandre gjennom å vise interesse, være oppmerksom og stille spørsmål.

Les mer om dette temaet på hjemmesiden:

Verdensdagen for psykisk helse
 

 

Til toppen