Varsel til foresatte sendes til digital postkasse

For elever under 18 år som har høyt fravær, manglende vurderingsgrunnlag i fag og/eller fare for nedsatt orden/adferd skal foresatte ha varsel. Dette gjøres fra vårt sak/arkivsystem via digital forsendelse og havner dermed i digital postkasse. 

Det oppfordres derfor om å følge med på sin digitale postkasse for å motta viktig informasjon. 

Forsendelse som ikke blir åpnet innen 48 timer vil bli sendt med brev til postkasse, men kan ta opptil 2 uker i postgang. 

Elevene kan også med fordel opprette digital postkasse da visse ting av sikkerhetsmessig årsak sendes på den måten til elever.

Informasjon fra UDIR

§ 3-7 Varsling
Elever og foreldre skal bli varslet hvis det er tvil om eleven kan få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i ett eller flere fag. Dette gjelder både hvis fraværsgrensen nærmer seg overskredet, og hvis det er tvil om det er grunnlag for vurdering (IV). Varsel skal alltid bli gitt skriftlig. Skolen må varsle eleven og foreldrene i alle fag det gjelder. Skolen må ikke varsle hvis eleven står i fare for å få karakteren 1.

I andre ledd står det at elev og foreldre skal bli varslet hvis det er fare for at eleven kan få noe annet enn God i halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i orden eller i adferd. Hvis skolen har brukt nedsatt karakter som en sanksjon for en enkelthendelse etter ordensreglementet, vil det ikke være mulig å varsle.

Varselet skal gis «uten ugrunna opphold», det vil si med en gang læreren er i tvil om eleven kan få karakter. Hensikten med varselet er at eleven fortsatt skal ha mulighet til å få karakter i fag, eller unngå å få nedsatt karakter i orden eller adferd.

Selv om eleven og foreldrene er varslet før halvårsvurderingen med karakter blir gitt, må skolen varsle på nytt hvis det er tvil om eleven kan få standpunktkarakter.

I siste ledd blir det understreket at foreldrene ikke skal varsles etter at eleven er myndig (18 år).

Varsel skal alltid bli gitt skriftlig. 

§3-7 Varsling

Til toppen