Skal du søke videregående neste år? Her er litt om reglene

Det er vedtatt at inntaket til Vg1 i Viken skal følge nærskolen. Det betyr at du som søker fra tidligere Oppegård har prioritet på Roald Amundsen videregående skole. Dette gjelder på studiespesialisering og idrett. Du kan fortsatt søke andre skoler. Når du søker andre skoler enn nærskolen, søker du på de ledige plassene for eksempel på Ski og Ås. Når du søker på en skole du ikke har prioritet på, får du plass og konkurrerer på de ledige plassene. Du kan altså sette opp ønskeskolen din først på listen. Vi kjenner ikke dekningsgraden, men kan anta at det er ledige plasser å søke på

Hva betyr dette?

Elever med postnummer 1404, 1410, 1412, 1413, 1414, 1415 og 1420 har Roald Amundsen som nærskole hvis de søker studiespesialisering eller idrett.

Prioriteringen fungerer slik at eleven vil utkonkurrere elever som ikke søker sin nærskole, uavhengig av karaktersnitt. Er det flere prioriterte søkere enn det er plasser, konkurrerer alle på grunnlag av karakterer. 

Utfyllende informasjon kan leses her:

Vi ønsker velkommen til Åpen Skole mandag 18.januar. Her vil dere får mer informasjon om hvordan det er å være elev på skolen, hilse på elever og lærere med mer.

Til toppen