Om smitten blant elever ved skolen

Smitten blant elevene har ikke skjedd på skolen, men kommuneoverlegen besluttet å oppfordre alle elevene ved skolen til å teste seg for å være helt sikker på at alle møter friske på skolen uten smitte.

Smitte spredd på skoler er veldig begrenset, sier FHI 11.12.2020. Dette gjelder også i tilfellet med smittede blant våre elever. Smitten har ikke skjedd på skolen, men i sosiale sammenhenger på fritiden. Den siste uken har vi oversikt over at 13 elever på 3.trinn testet positivt på Covid-19.  Derfor besluttet kommuneoverlegen at alle elevene ved skolen testet seg, som en oppfordring. Bakgrunnen for denne beslutningen er kommuneoverlegens behov for å rydde i hvem som har vært sammen på fritiden og kan ha smittet hverandre. Kommuneoverlegen besluttet også at elevene ikke er i karantene mens de venter på prøvesvar.  

Videregående skole er på rødt nivå, og vi har ca 1/3 av elevene tilstede på skolen samtidig. Det betyr at det har vært få elever tilstede på skolen samtidig. Når kommuneoverlegen likevel beslutter å oppfordre alle skolens elever å teste seg er det for å være helt sikre, slik at alle møter friske og uten smitte på skolen.

Det er ikke besluttet av kommuneoverlegen at skolen skal være helt stengt. Dersom elever har symptomer eller har vært i nærkontakt med noen som har testet positivt skal de ikke møte på skolen, men følge opplæringen digitalt dersom formen tillater det. Denne uken er Vg1 på skolen torsdag og Vg2 fredag etter planen slik de ligger i dag.

Til toppen