Informasjon til foreldre i Vg2

Foreldre i Vg2 har nå mottatt informasjonsbrev på e-post om ting som berører dette trinnet. Oppdater oss gjerne med dine kontaktdata dersom du er foresatt i Vg2 og ikke har mottatt e-posten fra oss. 

Alternative måter å gi oss dine kontaktdata på:

  • Send e-post til skolen, husk å oppgi hvilken elev det gjelder.
  • Innsamling av kontaktinformasjon via skjema:
Felt merket med * må fylles ut

​​​For myndige elever fordrer at foresatt er gitt tilgang av sin sønn/datter da systemet sperrer muligheten for myndige elever

Vi gjør oppmerksom på at informasjon vi gir foresatte til myndige elever er generell informasjon som berører alle elevene. Når det gjelder personlig informasjon er skolen avhengig av at eleven har gitt samtykke (PDF, 83 kB) til å dele informasjon.

Informasjonsbrev Vg2 (PDF, 150 kB)

Til toppen