Informasjon om elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen. 

Elevundersøkelsen gjennomføres hos oss fra 2. til 16. november.

Informasjon om elevundersøkelsen

Til toppen