Hva gjør jeg dersom jeg føler meg syk?

Informasjon til elever om covid-19 og smittevern

Når skal elever og ansatte komme på skolen?


•    Når de ikke har symptomer på sykdom.
•    Ved gjennomgått luftveisinfeksjon kan ungdommer og ansatte komme tilbake når de har vært symptomfrie i 1 døgn
•    Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet covid-19, skal eleven og den ansatte møte på skolen som normalt. Disse skal imidlertid gå hjem fra skolen dersom de får symptomer (se nedenfor)
•    Elever og ansatte med typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, rennende nese med klart nesesekret, rennende/kløende øyne) kan møte på skolen.

Når skal elever og ansatte ikke møte på skolen?


Det er viktig at elever, foresatte og ansatte får tydelig beskjed og forstår grunnen til at elever med symptomer ikke skal møte på skolen.

Elever og ansatte med luftveissymptomer:

 • Elever og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, ikke møte på skolen. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i 1 døgn.

Elever og ansatte som har bekreftet covid-19

 • Skal være i isolasjon. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i isolasjon og hvor lenge, etter råd gitt av Folkehelseinstituttet. (www.fhi.no). Retningslinjer til forskrift gitt av Helsedirektoratet.

Elever og ansatte som er nærkontakter/husstandsmedlem til en person med bekreftet covid-19:

 • Skal være i karantene. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i isolasjon og hvor lenge, etter råd gitt av Folkehelseinstituttet. (www.fhi.no). Retningslinjer til forskrift gitt av Helsedirektoratet.

Elever og ansatte som har vært i utlandet

Har du vært i et «rødt» land, skal du følge karantenereglene som er gitt av Folkehelseinstituttet.

Elever og ansatte skal vaske hender:

 • Før man drar hjemmefra og når man kommer hjem
 • Når man kommer til skolen og når man drar fra skolen
 • Etter hosting/nysing
 • Etter toalettbesøk
 • Før og etter måltider
 • Etter man kommer inn fra uteaktivitet

Elevene skal sprite hendene når de kommer inn på skolen til første time og når de har vært utenfor skolebygget.

Redusert kontakt mellom personer

Redusert kontakt med andre vil minske risiko for smitte fra personer som vi ikke vet er smittsomme. For å oppnå dette kan avstand mellom elever/ansatte økes.

 • Avstanden mellom personer på skolen i oppholdsrom/ganger skal være minst 1 meter.
 • I trappeganger går man til høyre. Vi oppholder oss heller ikke i trappegangen da det blir trangt.
 • Midttimen deles for å redusere antall elever i fellesarealene.

Transport til skolen

Følg de reglene som er gitt av transportselskapet og hold avstand i køen før du går ut/inn av tog/buss.

Ekstra renhold

Vi vil ha ekstra renhold på skolen, men du som elev skal rengjøre pulten din og utstyr du har brukt i undervisningen.

Dersom du blir syk i skoletiden

Si fra til den læreren du har, gå ut av bygget og ring inn til kontoret på telefon 66 99 69 30 for å gi beskjed og sikre rutiner.

Andre opplysninger

•    Helsesykepleier er på skolen for samtale og råd.
•    Kantina er åpen, men med noe begrenset utvalg av mat. Antall sitteplasser er begrenset

Last ned informasjon til elever om covid-19 og smittevern her. (PDF, 65 kB)

Vi gjør oppmerksom på at endringer kan skje med kort varsel slik situasjonen er. Elevene får informasjon via Teams. 

Til toppen