Det skjer mye spennende på Roald Amundsen i høst!

Fagfornyelsen trer i kraft på Roald Amundsen! Og det merkes i klasserommet....og i gangene...og i auditoriet...og utendørs....og i filmstudio...og over alt ellers på skolen.

Klikk for stort bilde Ludvig Kristoffersen  Her ser vi de flotte elevene motta heder og ære for beste film.

 

Nedenfor er geografilærer Jostein i aksjon med elever fra 1STC, det kommer gode innspill på hva vi skal fylle året med. Elevene får være med på å sette agendaen. 

Klikk for stort bilde Ludvig Kristoffersen  

Norsklærer Camilla engasjerer elevene i temaet «Brille». Hvordan påvirker ulike briller vårt syn på verden og hvordan skal vi forholde oss kritisk til ulike vitenskapssyn? 

Klikk for stort bilde Ludvig Kristoffersen I fagfornyelsen blir kompetansemålene i fagene færre og fagoverskridende kompetanse viktigere: Det baner vei for tverrfaglighet. På VG1 involveres norsk, naturfag, samfunnskunnskap, engelsk og geografi i et tverrfaglig arbeid som går over hele året. Vi håper det skaper bedre sammenheng og mer helhetlig undervisning. Vi håper på mindre vurderingspress på elevene og mer læring! På bildet nedenfor ser du naturfaglærer Øyvind og hjerneforsker Torbjørn Vefferstad fortelle om hvordan hjernen påvirkes og formes. Spennende!

Klikk for stort bilde Ludvig Kristoffersen  

I første periode har vi jobbet med arv og miljø. Er fotballskills kun et resultat av trening, eller er det medfødt? Og hva med kriminalitet, eller schizofreni? Og hvor kan vi finne svar? Elevene har intervjuet eksterne forskere, personer med innsikt og andre som kan belyse tema. Resultatet en 10 minutters film om tema og en heidundrende filmfestival i auditoriet. 

Klikk for stort bilde Ludvig Kristoffersen Hvem tar mine valg?

Neste tverrfaglige temaperiode heter «Hvem tar mine valg». Den handler om demokrati og medborgerskap. Elevene skal produsere aviser med alt det som hører til. Etter høstferien kommer Martin Gray, redaktør i ØB for å fortelle om presseetikk og redaktørens ansvar. Vi får også besøk av TV2s USA-ekspert Eirik Bergesen for å fortelle litt om valget i november. Aftenpostens Jakob Semb Aasmundsen kommer også. Vi får besøk av den amerikanske ambassaden, vi inviterer både Republikanere og Demokrater til skolen og vi skal selvfølgelig ha valgvake!

Vi gleder oss til fortsettelsen!

Rektor Elisabeth Edding og trinnleder Vg1 Ludvig Kristoffersen takker lærere og elever for innsatsen og benytter anledningen til å ønske alle sammen en riktig god høstferie!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen