Busstreik 20.09.20

Det er busstreik og ingen busser i Oslo og tidligere Akershus kjører. Vi oppfordrer alle elever til å bruke sykkel, gå eller bli kjørt/kjøre selv for å komme seg på skolen så lenge streiken varer. For elever som bor i nærheten av hverandre oppfordrer vi til samkjøring.

Dersom elever ikke har mulighet til å komme seg på skolen pga streiken tar eleven kontakt med sin kontaktlærer. For elever under 18 ber vi om at foresatte bekrefter dette til kontaktlærer.

Til toppen