Aktuelt

Skal du søke videregående neste år? Her er litt om reglene

Det er vedtatt at inntaket til Vg1 i Viken skal følge nærskolen. Det betyr at du som søker fra tidligere Oppegård har prioritet på Roald Amundsen videregående skole. Dette gjelder på studiespesialisering og idrett. Du kan fortsatt søke andre skoler. Når du søker andre skoler enn nærskolen, søker du på de ledige plassene for eksempel på Ski og Ås. Når du søker på en skole du ikke har prioritet på, får du plass og konkurrerer på de ledige plassene. Du kan altså sette opp ønskeskolen din først på listen. Vi kjenner ikke dekningsgraden, men kan anta at det er ledige plasser å søke på

Om smitten blant elever ved skolen

Smitten blant elevene har ikke skjedd på skolen, men kommuneoverlegen besluttet å oppfordre alle elevene ved skolen til å teste seg for å være helt sikker på at alle møter friske på skolen uten smitte.

Alle elevene skal teste seg, oppfordrer kommuneoverlegen

Kommuneoverlegen oppfordrer alle elevene ved skolen til å teste seg

Smittetiltak på Roald Amundsen vgs

Etter at det er registrert smittede på Roald Amundsen har alle nærkontakter fått beskjed og tiltak er satt inn.  

Visma InSchool tilgang for foresatte

For tilgang til Visma InSchool må foresatte registrere seg.

Oppmøteplan uke 1 og 2

Som tidligere vil ett trinn være på skolen av gangen. Elever som ikke er på skolen har digital undervisning hjemmefra.

Undervisning på Roald Amundsen videregående skole fortsetter på rødt beredskapsnivå

Denne avgjørelsen er tatt i samråd med kommuneoverlegen i Nordre Follo. Dette innebærer rulleringsplaner for elevene på skjerpede smittevernstiltak.

RoaldGrundern ble gjennomført med glans!

Ungdomsbedriftene har i dag vist hva de har jobbet med i hele høst. 

Rødt nivå forlenget til 17.januar

Kommuneoverlegen har besluttet at rødt nivå forlenges til 17.januar. Se rulleringsplan for uke 1.  

Oppmøteplan uke 51 og 52

Vi fortsetter med rødt nivå i uke 52. Som tidligere vil ett trinn være på skolen av gangen. Elever som ikke er på skolen har digital undervisning hjemmefra.

Til toppen