Aktuelt

Skjema for samtykke for foresatte til elever over 18 år

Skjemaet må sendes inn til skolen i god tid før eleven fyller 18 år. Hvis ikke vil tilgangen i VIS fjernes automatisk via synkronisering mot det sentrale folkeregisteret (DSF).

Nå er skoleruta for 2021 til 2023 vedtatt

Fylkestinget i Viken har vedtatt skoleruta for skolene i Viken for de to neste skoleårene.  Se de nye skolerutene for 2021 til 2023.

Årets OD-dag går til Kampen mot barneekteskap

Torsdag, den 29. oktober skal elevene bruke en skoledag på å samle inn et minstebeløp på kr 350.  

Vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse

I henhold til anbefalinger fra Folkehelseinstituttet tilbyr vi vaksinering av alle tredje trinns elever på Roald Amundsen videregående skole. Vaksineringen vil foregå torsdag 3.desember i skoletiden.   

Ungdomsskoleelever deltar på forsert løp i matematikk

Elever fra fire ungdomsskoler sitter en gang i uka i egen gruppe på videregående og har matematikk.

Foreldremøte for Vg1 og Vg2

Oppdatert beskjed pr 02.11: Foreldremøte for Vg2, 3. november er dessverre avlyst. For Vg1 legges det ut skjermvideo (Screencast) om tverrfaglig satsing og fagvalg. Tilgjengelig på skolens hjemmeside 4.nov.  kl 17.00  

Russ mot kreft

Russen viser sin støtte til Rosa sløyfe-aksjonen

Varsel til foresatte sendes til digital postkasse

For elever under 18 år som har høyt fravær, manglende vurderingsgrunnlag i fag og/eller fare for nedsatt orden/adferd skal foresatte ha varsel. Dette gjøres fra vårt sak/arkivsystem via digital forsendelse og havner dermed i digital postkasse. 

Informasjon om elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen. 

Vi markerer verdensdagen for psykisk helse

Elevene i Psykologi 2 har vært på besøk rundt i Vg1 klassene for å rette oppmerksomheten på dette viktige arbeidet.    

Til toppen