OD-dag

Kampen mot barneekteskap

Dato
29. oktober 2020
Tid
Varer hele dagen
Sted
Varierer

Det giftes bort en jente under 18 år hvert andre sekund.

Dette til tross for at både menneskerettighetene, FNs barnekonvensjon og bærekraftsmål slår fast at barn under 18 år ikke skal gifte seg. Barneekteskap rammer ikke bare hver enkelt jente, men hindrer også utvikling og likestilling i verden.

Betalingen skjer via VIPPS 508941. Merk betalingen med navn og klasse for å forhindre fravær.

Til toppen